E07 – Kretanje kroz GA sučelje (2)

Ako smo u tjedan dana imali jednog novog korisnika i jednog starog, koliko smo korisnika imali? Naravno, ovisi 🙂

U novoj lekciji provjerite na koje sve načine možete sortirati i usporediti podatke u Analyticsu, pogledajte demografske izvještaje ali i kako provjeriti distribuciju trajanja te kvalitetu posjeta.

U prvom dijelu videa podsjećamo se na izgled grane izvještaja “Audience” iz prošle lekcije – ANALITIKA (S) PETKOM 06 – Kretanje kroz GA sučelje:

Izgled GA izvještaja “Audience – Overview”

Zatim se prisjećamo još nekih izvještaja iz prošle lekcije, ali i pokazujemo načine sortiranja i uspoređivanja podataka u Google Analyticsu:

Tablica Google Analyticsa koja prikazuje posjete po dimenziji Zemlja (Country)

Zatim prolazimo izgled izvješća i vrste podataka koje možemo dobiti iz demografskih izvještaja, a također pojašnjavamo i kako se ova izvješća aktiviraju unutar Google Analyticsa:

Aktivacija podataka za Google Signals unutar sučelja Google Analyticsa

Na kraju lekcije prolazimo izvještaje o verzijama browsera kojima korisnici pristupaju našem webu, vrstama uređaja te se dotičemo distribucije trajanja i kvalitete posjeta.

Prirodan nastavak priče su segmenti, koje smo ovdje samo spomenuli, a o kojima će biti više riječi u sljedećoj epizodi ANALITIKA (S) PETKOM 08 – Segmenti.

Ovaj je video dio YouTube serijala ANALITIKA (S) PETKOM, u kojem se trudim pojasniti koncepte digitalne analitike. Želite li nešto od navedenoga implementirati, slobodno me kontaktirajte.