Mapa Znanja: Osnove Google Analyticsa

Hotel Sheraton, Kneza Borne 2, Zagreb
11.03.2022.

Google Analytics je najkorišteniji alat za analizu internetskih stranica, internetskih trgovina i mobilnih aplikacija u svijetu. Besplatan je, jednostavan za korištenje, a informacije koje pruža su izrazito vrijedne za svako poduzeće. 

Prijavite se za seminar kojeg organizira Mapa znanja, tvrtka specijalizirana za poslovne edukacije. Seminar se održava u maloj grupi, s najviše 10 polaznika, poštujući epidemiološke mjere. U maloj grupi najlakše je odgovoriti na svako pitanje te u potpunosti prilagoditi predavanje korisnicima u dvorani.

Seminar je namijenjen vlasnicima biznisa, direktorima, voditeljima prodaje i marketinga, marketinškim agencijama te svima koji žele poboljšati svoju internetsku stranicu i online prodaju i prezentaciju.

OrganizatorMapa znanjaEmailinfo@mapaznanja.hr